Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης

Φωτογραφικό Υλικό του έργου μας